Arlı Hukuk Danışmanlık

Aile Hukuku


Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aklımıza hemen nişanlanma, evlilik, boşanma, mal edinme, evlat edinme, velayet, yardım nafakası, vesayet gibi konularda her türlü sorunu ve çözümü aile hukuku belirlemektedir. Evli veya evlilik dışı ortak yaşam arkadaşlıkları hususunda da çıkabilecek her türlü probleme aile hukuku çerçevesinde bakılıp sonuçlanması sağlanmaktadır. Türk hukuk sistemi içinde yasal olmayan evliliklerle ilgili bir açıklama, madde veya kural yoktur ancak bu ilişkilerden doğan çocukların konusu bağlamında aile hukuku devreye girer, doğan her çocuk evlilik içi veya dışı olsun eşit haklara sahiptirler. Yukarıda saymaya çalıştığımız tüm sıkıntılı durumlarda iş aile mahkemelerine düşmektedir. Aslında kısa ve öz olarak aile hukuku için evliliklerin hukukudur diyebiliriz, nişanlanmadan tutun da evliliğe kadar uzanan yoldan başlayarak, sonrasında olabilecek tüm sorunları içine alan, eşlerin bir birleri ile olan uzaklıklarını, çocukların ve kadınların haklarını koruma altına alan, vesayet konularında hüküm verme yetkisi olan bir alandır.  ARLI HUKUK  Nişanlanma ve nişanlanmayı takip eden evlenme ile boşanma sürecinde  müvekkillerine uzman ekibiyle hukuki destek sağlamaktadır.  

AİLE HUKUKU KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ BAŞLICA HİZMETLER :

  • Boşanma davaları
  • Boşanmanın ferileri ( maddi tazminat, manevi tazminat , nafaka , velayet)
  • Mal rejiminin tasfiyesi,
  • Soybağının reddi,
  • Tanıma/ Tenfiz Davaları
  • Babalık davaları
  • Nişanın bozulması nedeniyle açılan maddi – manevi tazminat davaları
  • Nişan bozulduktan sonra hediyelerin iadesi
  • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’da Dava Takibi