Arlı Hukuk Danışmanlık

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Tazminat Davaları


İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan işçinin  ilişkisi nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, kendisine veya yakınlarına sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan maddi ve manevi tazminat davası türüdür.  Bu bağlamda doktrin tarafından yapılan ve yukarıda zikredilen tanım ele alındığında, iş kazası ile meslek hastalığı ayrımında iş kazasının daha ziyade aniden meydana gelen bir olaydan mütevellit olması hususunun önem arz ettiği görülecektir. Ancak aniden meydana gelen olay kavramından da çok kısa zaman diliminde meydana gelen olay anlaşılmamalıdır.

Burada önem arz eden husus, yani aniden meydana gelen olay kavramından anlaşılması gereken başlangıcı ve sonu sabit olan ve bir defalık oluş niteliği arz eden olaydır. Bu nedenledir ki, eğer meydana gelen olay zaman içerisinde işçideki bedeni ve ruhi bozukluk artmakta ise, artık iş kazasından değil, meslek hastalığından söz etmek gerekecektir. ARLI HUKUK 1993 senesinden beri işçilerin uğradığı iş kazalarından ve meslek hastalığından doğan mağduriyetlerini gidermek amacıyla siz müvekkillerine hukuki destekte bulunmaktadır.

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT DAVALARINDAKİ BAŞLICA HİZMETLERİMİZ:

  • İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE MEYADANA GELEN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ SEBİYLE AÇILAN DAVALAR
  • işçinin ölümü halinde desteğinden yoksun kalanların işverene karşı açacağı maddi ve manevi tazminat davaları
  • İşçinin yüksek oranda malul kalmasından dolayı desteğinden yoksun kalanların işverene karşı açacağı maddi ve manevi tazminat davaları
  • İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işçinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvuru yapma,
  • İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işçinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın belirlediği maluliyet oranına göre ( %10 ve üzeri maluliyet oranı belirlendiğinde) iş kazası sigorta kolu- meslek hastalığı kolundan maaş bağlanmasını sağlamak,
  • İş kazası sebebiyle hayatını kaybeden işçilerin destekten yoksun kalan yakınlarına ( anne, baba, eş ve çocuklar) iş kazası ölüm kolundan  maaş bağlanmasını sağlamak
  • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’da Dava Takibi