Arlı Hukuk Danışmanlık

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


İş hukuku;  işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş Hukuku ile ilgili uygulamalar günün ekonomik ve çalışma koşullarında büyük önem taşımaktadır. Çalışma hayatında işçi ve işverenlerin haklarını korumak, hak ihlallerini önlemek, sorumluluk ve yükümlülükleri belirlemek için düzenlemeler gerekmektedir. Çalışan ve işverenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenleyen, belirli kurallara bağlayan kanunlar bulunmaktadır. Bu kanunlara aykırılık hallerinde , kanun uygulamalarının gerek işçiler gerekse de işverenler aleyhine değiştiği durumlarda , ARLI HUKUK gerek işçi gerek işveren vekili olarak arabuluculuk ve dava sürecinde siz müvekkillerimizin yanında olmaya hazırdır.

 İş Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

  • İşe iade , kıdem tazminatı ve fazla mesai gibi işçilik alacaklarına yönelik davalar, SGK priminin eksik yatırılması gibi hallerde açılacak hizmet tespit davaları ile ilgili arabuluculuk ve dava süreçlerinin yönetimi ,
  • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,
  • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında yasal çerçeve içinde iş hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi,
  • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,
  • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması,
  • Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,
  • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’da Dava Takibi