Arlı Hukuk Danışmanlık

Ölümlü ve Yaralamalı Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davaları


Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası, en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi gibi malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan bir tazminat davası türüdür. Trafik kazası tazminatı, uyugulama da hem bedensel hem de malvarlığı zararlarını ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Ölümlü trafik kazalarında; Ölen kişinin yakınları, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilir. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.
Yaralanmalı trafik kazalarında; Yaralanmalı trafik kazalarında, kaza neticesinde yaralanan kişinin yaşamı devam ettiği için yakınlarının destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Trafik kazası neticesinde kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini ve kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri isteyebilir. Ayrıca kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ızdırap için manevi tazminat talep edebilirler. ARLI HUKUK trafik kazası sebebiyle mağdur olan müvekkillerine hukuki destekte bulunmaktadır.

ÖLÜMLÜ VE YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA BAŞLICA HİZMETLERİMİZ:

  • Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarından doğan zararın tazmini sebebiyle sigortaya başvuru sürecini yönetmek,
  • Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları sebebiyle tahkim müessesine başvuru sürecini yönetmek,
  • Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları sebebiyle sigortaya açılacak davalarda arabuluculuk sürecini yönetmek,
  • Ölümlü trafik kazalarında ölen kişinin desteğinden yoksun kalan yakınlarının maddi ve manevi tazminat davalarını yürütmek,
  • Yaralamalı trafik kazalarında , kaza da yaralanan kişinin maddi ve manevi zararlarının tazminine ilişkin davaları yürütmek
  • Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’da Dava Takibi